หจก. เอ็ม.ที. พลาสติกส์ โปรดักส์
โทร 02 418 8146, 034 848 288, 081 343 3176, 086 989 1935
  • en
  • th

สินค้า


สินค้า

สไลด์เดอร์เด็กเล็ก1วน

สไลด์เดอร์เด็กเล็ก1วน

สอบถาม
เรือท้องแบนไฟเบอรกลาส

เรือท้องแบนไฟเบอรกลาส

สอบถาม
โต๊ะจีนไฟเบอรกลาส

โต๊ะจีนไฟเบอรกลาส

สอบถาม
ห้องน้ำเคลื่อนที่

ห้องน้ำเคลื่อนที่

สอบถาม
สุขาเคลื่อนที่

สุขาเคลื่อนที่

สอบถาม
ห้องน้ำเคลื่อนที่

ห้องน้ำเคลื่อนที่

สอบถาม
ห้องน้ำสำเร็จรูป

ห้องน้ำสำเร็จรูป

สอบถาม
ถังเพาะเลี้ยงไฟเบอร์กลาส

ถังเพาะเลี้ยงไฟเบอร์กลาส

สอบถาม
วงกบไฟเบอร์กลาส

วงกบไฟเบอร์กลาส

สอบถาม
ถังไอศครีม

ถังไอศครีม

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 25 ลิตร

ขนาดภายใน 29.5x32x30 / ขนาดภายนอก 35.5x43.5x34

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 40 ลิตร

ขนาดภายใน 31.5x40x34 / ขนาดภายนอก 40.2x53x39.5

สอบถาม