หจก. เอ็ม.ที. พลาสติกส์ โปรดักส์
โทร 02 418 8146, 034 848 288, 081 343 3176, 086 989 1935
  • en
  • th

สินค้า


สินค้า

สไลด์เดอร์เด็กเล็ก1วน

สไลด์เดอร์เด็กเล็ก1วน

สอบถาม
เรือท้องแบนไฟเบอรกลาส

เรือท้องแบนไฟเบอรกลาส

สอบถาม
โต๊ะจีนไฟเบอรกลาส

โต๊ะจีนไฟเบอรกลาส

สอบถาม
ห้องน้ำเคลื่อนที่

ห้องน้ำเคลื่อนที่

สอบถาม
ถังเพาะเลี้ยงไฟเบอร์กลาส

ถังเพาะเลี้ยงไฟเบอร์กลาส

สอบถาม
วงกบไฟเบอร์กลาส

วงกบไฟเบอร์กลาส

สอบถาม
ถังไอศครีม

ถังไอศครีม

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 25 ลิตร

ขนาดภายใน 29.5x32x30 / ขนาดภายนอก 35.5x43.5x34

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 40 ลิตร

ขนาดภายใน 31.5x40x34 / ขนาดภายนอก 40.2x53x39.5

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 60 ลิตร

ขนาดภายใน 36.5x50.5x36.5 / ขนาดภายนอก 44.2x62x40.5

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 80 ลิตร

ขนาดภายใน 38.5x53x37.5 / ขนาดภายนอก 44.5x65.2x42

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 100 ลิตร

ขนาดภายใน 37x57x43 / ขนาดภายนอก 44x70x50

สอบถาม