หจก. เอ็ม.ที. พลาสติกส์ โปรดักส์
โทร 02 418 8146, 034 848 288, 081 343 3176, 086 989 1935
  • en
  • th

ถังน้ำแข็งพลาสติก


ถังน้ำแข็งพลาสติก

ถังน้ำแข็ง 25 ลิตร

ขนาดภายใน 29.5x32x30 / ขนาดภายนอก 35.5x43.5x34

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 40 ลิตร

ขนาดภายใน 31.5x40x34 / ขนาดภายนอก 40.2x53x39.5

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 60 ลิตร

ขนาดภายใน 36.5x50.5x36.5 / ขนาดภายนอก 44.2x62x40.5

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 80 ลิตร

ขนาดภายใน 38.5x53x37.5 / ขนาดภายนอก 44.5x65.2x42

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 100 ลิตร

ขนาดภายใน 37x57x43 / ขนาดภายนอก 44x70x50

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 130 ลิตร

ขนาดภายใน 42x62x47 / ขนาดภายนอก 48x71x55

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 160 ลิตร

ขนาดภายใน 43.5x71x52 / ขนาดภายนอก 52x85x60

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 200 ลิตร

ขนาดภายใน 48x81x51 / ขนาดภายนอก 58x94x55

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 300 ลิตร

ขนาดภายใน 54x94x62.5 / ขนาดภายนอก 64.5x108x65.5

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 450 ลิตร

ขนาดภายใน 67x95x67.5 / ขนาดภายนอก 77x109x72

สอบถาม
ถังน้ำแข็ง 800 ลิตร

ขนาดภายใน 90x116x75 / ขนาดภายนอก 102x135x81

สอบถาม